بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری اول | PersianGFX - پرشین جی اف ایکس

طراحی پکیج یکی از شاخه های تخصصی طراحی گرافیکی است و برای رسیدن به این تخصص باید تمرین و ممارست زیادی انجام داد. در بازار رقابت تولید، هدف از بسته بندی شکیل تر شدن نمای محصول و جذب مشتری است. پروژه های طراحی پکیج نیز مانند طراحی لوگو و لیبل از اصول و مبانی اولیه هر کمپانی می باشد.
طراحی بطری هایی که در زیر به نمایش گذاشته شده، سری اول این مجموعه می باشد که شامل طراحی لیبل های ساده و اشکال استوک بطری است که سایز هر یک نیز بسته به خواست و سلیقه مشتری متفاوت است. اشکال طراحی شده بسیار جذابند به گونه ای که مشتری با دیدن ظاهر آن ها ناخودآگاه جذب زیبایی این بطری ها می شود. پیشینه طراحی برخی از این بطری ها در دسترس است که شما می توانید با کلیک روی عکس آن ها می توانید آن را مشاهده کنید.


بطری های مخصوص نوشیدنی

 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری اول - تصویر 1
SAMURAI


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری اول - تصویر 2
All In One


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری اول - تصویر 3
Regina Club


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری اول - تصویر 4
12 Inches


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری اول - تصویر 5
Natura


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری اول - تصویر 6
Lovejoy Vodka


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری اول - تصویر 7
Trillium Absinthe


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری اول - تصویر 8
12 Bridges Gin


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری اول - تصویر 9
Wine Labels


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری اول - تصویر 10
Sake Bottle


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری اول - تصویر 11
Boyare Grande Vodka


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری اول - تصویر 12
Tobermory 15 Year Old Malt


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری اول - تصویر 13
Rare Earth Wines


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری اول - تصویر 14
Black Drop Beer


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری اول - تصویر 15
Magpie Estate


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری اول - تصویر 16
The Celt Experience


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری اول - تصویر 17
Longview Estate Range


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری اول - تصویر 18
Luchador


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری اول - تصویر 19
Ensemble Rose


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری اول - تصویر 20
Balblair


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری اول - تصویر 21
Hallertau Beer


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری اول - تصویر 22
Klein Constantia Grappa


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری اول - تصویر 23
Budgens


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری اول - تصویر 24
Scribe Winery


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری اول - تصویر 25
Bitter Sisters Cocktail Mixer


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری اول - تصویر 26
Roccafiore


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری اول - تصویر 27
XXXX Summer Bright Lager


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری اول - تصویر 28
Keen Fruit


نمونه های دیگر از اشکال بطری نوشیدنی

 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری اول - تصویر 29
Life Raw Organic Kombucha Tea


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری اول - تصویر 30
Found Organic


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری اول - تصویر 31
Oracle Organics


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری اول - تصویر 32
لیبل های لیموناد


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری اول - تصویر 33
Salve


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه