بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری دوم | PersianGFX - پرشین جی اف ایکس

طراحی پکیج یکی از شاخه های تخصصی طراحی گرافیکی است و برای رسیدن به این تخصص باید تمرین و ممارست زیادی انجام داد. در بازار رقابت تولید، هدف از بسته بندی شکیل تر شدن نمای محصول و جذب مشتری است. پروژه های طراحی پکیج نیز مانند طراحی لوگو و لیبل از اصول و مبانی اولیه هر کمپانی می باشد.

سایت پرشین جی اف ایکس، طراحی بطری هایی در زیر به نمایش گذاشته است که سری دوم این مجموعه می باشد که شامل طراحی لیبل های ساده و اشکال استوک بطری است که سایز هر یک نیز بسته به خواست و سلیقه مشتری متفاوت است. اشکال طراحی شده بسیار جذابند به گونه ای که مشتری با دیدن ظاهر آن ها ناخودآگاه جذب زیبایی این بطری ها می شود. پیشینه طراحی برخی از این بطری ها در دسترس است که شما می توانید با کلیک روی عکس آن ها می توانید آن را مشاهده کنید.


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری دوم - تصویر 1
Mellanmjolk


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری دوم - تصویر 2
Herbal Waters


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری دوم - تصویر 3
Fentimans


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری دوم - تصویر 4
Tap Water


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری دوم - تصویر 5
Bottle Green Limited Edition


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری دوم - تصویر 6
Schmoo


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری دوم - تصویر 7
MYGO Superfruit


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری دوم - تصویر 8
Samoa Pure


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری دوم - تصویر 9
Vichy Catalan 1881 Mineral Spring Water


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری دوم - تصویر 10
Forest Milk


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری دوم - تصویر 11
Fuensanta Water


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری دوم - تصویر 12
Innocent


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری دوم - تصویر 13
100% Soda


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری دوم - تصویر 14
This Water


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری دوم - تصویر 15
Lofoten Water


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری دوم - تصویر 16
Antipodes


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری دوم - تصویر 17
Belvoir Fruit Farms


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری دوم - تصویر 18
Motley Bird


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری دوم - تصویر 19
Core Cider


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری دوم - تصویر 20
Hiball Energy Bottles


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری دوم - تصویر 21
The Pop Shoppe


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری دوم - تصویر 22
IZZE Sparkling Juice


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری دوم - تصویر 23
First Blush Juice


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری دوم - تصویر 24
IVI Classic


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری دوم - تصویر 25
Knuthenlund


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری دوم - تصویر 26
Soto Organic Skincare


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری دوم - تصویر 27
Grossmith


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری دوم - تصویر 28
Dickinson Hairshop


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری دوم - تصویر 29
Daub & Bauble


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری دوم - تصویر 30
Melgarejo Olive Oil


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری دوم - تصویر 31
NN Taste by ChevyChase


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری دوم - تصویر 32
Zeitun Olive Oil


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری دوم - تصویر 33
Herdeiros Passanha Olive Oil


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری دوم - تصویر 34
O de Oliva


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری دوم - تصویر 35
Goat Island Pepper Sauce


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری دوم - تصویر 36
Belazu Olive Oil


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری دوم - تصویر 37
A.P.C. Olive Oil


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری دوم - تصویر 38
Thymes


 بیش از سی نمونه طراحی زیبا و الهام بخش از پکیج بطری - سری دوم - تصویر 39
Beautea


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه