امروز شاهد مجموعه ای از کارت ویزیت با طراحی های ابتکاری خواهید بود. این کارت های ویزیت دارای اشکال، بافت ها، تا خوردگی ها و برش های منحصر به فردی هستند. امیدوارم از دیدن این مجموعه لذت برده و ایده های نوین و جدید برای طراحی های بعدی خود کسب نموده باشید.

همه ما از اهمیت کارت ویزیت برای مشاغل تجاری آگاه هستیم. این ابزار بی شک بخش لاینفک هویت بصری شما است. کارت ویزیت نقش مهمی در معرفی و ارائه اطلاعات حیاتی در مورد شما را ایفا می کند. بنابراین هنگامی که به طراحی کارت ویزیت می اندیشید باید بسیار آگاهانه و بادقت عمل نمایید. کارت ویزیت باید از ظاهری چشم گیر برخوردار باشد و مفهوم و هدف شغل و فعالیت شما را به گونه ای خلاقانه منتقل کند.کارت ویزیت MacLife
نمونه های زیبا از طراحی کارت ویزیت ابتکاری - تصویر 1


کارت ویزیت Cafe Java
نمونه های زیبا از طراحی کارت ویزیت ابتکاری - تصویر 2


کارت ویزیت Feelme Crew
نمونه های زیبا از طراحی کارت ویزیت ابتکاری - تصویر 3


کارت ویزیت Taste Chocolate
نمونه های زیبا از طراحی کارت ویزیت ابتکاری - تصویر 4


کارت ویزیت TAM Cargo
نمونه های زیبا از طراحی کارت ویزیت ابتکاری - تصویر 5


کارت ویزیت Alteroy Design
نمونه های زیبا از طراحی کارت ویزیت ابتکاری - تصویر 6


کارت ویزیت Casabella
نمونه های زیبا از طراحی کارت ویزیت ابتکاری - تصویر 7


کارت ویزیت Yoga One
نمونه های زیبا از طراحی کارت ویزیت ابتکاری - تصویر 8


کارت ویزیت Broke Bike Alley: Tire patch
نمونه های زیبا از طراحی کارت ویزیت ابتکاری - تصویر 9


Pop Corn Cinema
نمونه های زیبا از طراحی کارت ویزیت ابتکاری - تصویر 10


TagToy
نمونه های زیبا از طراحی کارت ویزیت ابتکاری - تصویر 11


Web Design Harlow
نمونه های زیبا از طراحی کارت ویزیت ابتکاری - تصویر 12


Message in a bottle business card
نمونه های زیبا از طراحی کارت ویزیت ابتکاری - تصویر 13


کارت ویزیت MODhair: Musical comb
نمونه های زیبا از طراحی کارت ویزیت ابتکاری - تصویر 14


کارت ویزیت Caustica's
نمونه های زیبا از طراحی کارت ویزیت ابتکاری - تصویر 15


کارت ویزیت M. Brady Clark
نمونه های زیبا از طراحی کارت ویزیت ابتکاری - تصویر 16


کارت ویزیت Stella + Hodge's
نمونه های زیبا از طراحی کارت ویزیت ابتکاری - تصویر 17


Marko Manojlovic
نمونه های زیبا از طراحی کارت ویزیت ابتکاری - تصویر 18


کارت ویزیت Mogibo
نمونه های زیبا از طراحی کارت ویزیت ابتکاری - تصویر 19


کارت ویزیت Digital Fish
نمونه های زیبا از طراحی کارت ویزیت ابتکاری - تصویر 20


کارت ویزیت Birch wood
نمونه های زیبا از طراحی کارت ویزیت ابتکاری - تصویر 21


Soho Cafe & Bakery
نمونه های زیبا از طراحی کارت ویزیت ابتکاری - تصویر 22


Marko Manojlovic
نمونه های زیبا از طراحی کارت ویزیت ابتکاری - تصویر 23


کارت ویزیت Magic Carpet Productions
نمونه های زیبا از طراحی کارت ویزیت ابتکاری - تصویر 24


کارت ویزیت Mark Mankarious
نمونه های زیبا از طراحی کارت ویزیت ابتکاری - تصویر 25


کارت ویزیت Color blossom corporate
نمونه های زیبا از طراحی کارت ویزیت ابتکاری - تصویر 26


کارت ویزیت Awesome metal
نمونه های زیبا از طراحی کارت ویزیت ابتکاری - تصویر 27


کارت ویزیت Origami
نمونه های زیبا از طراحی کارت ویزیت ابتکاری - تصویر 28
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه