بیشتر تبلیغاتی که امروزه مشاهده می کنید تبلیغ کالا یا سرویس ها و خدماتی است که شرکت های مختلف ارائه می کنند. این تبلیغات مدت کمی ذهن بیننده را مشغول می کند و او پس از چند لحظه محل را تر می کند. اما مجموعه ای که پیش رو دارید تصاویر تبلیغاتی را با شما به اشتراک می گذارد که نمونه های بی نظیری از تاثیرگذارترین تبلیغات با موضوعات اجتماعی می باشند. این مجموعه شامل بیش از 30 نمونه بسیار قدرتمند از تبلیغات با موضوعات داغ اجتماعی است که شما را به تفکر وا می دارد. شما را به دیدن این کلکسیون با شکوه ...

بیشتر تبلیغاتی که امروزه مشاهده می کنید تبلیغ کالا یا سرویس ها و خدماتی است که شرکت های مختلف ارائه می کنند. این تبلیغات مدت کمی ذهن بیننده را مشغول می کند و او پس از چند لحظه محل را تر می کند. اما مجموعه ای که پیش رو دارید تصاویر تبلیغاتی را با شما به اشتراک می گذارد که نمونه های بی نظیری از تاثیرگذارترین تبلیغات با موضوعات اجتماعی می باشند.

این مجموعه شامل بیش از 30 نمونه بسیار قدرتمند از تبلیغات با موضوعات داغ اجتماعی است که شما را به تفکر وا می دارد. شما را به دیدن این کلکسیون با شکوه و منحصر به فرد دعوت می کنیم.

1. صرفه جویی کاغذ - حفظ سیاه زمین

 +30 نمونه قدرتمند از تبلیغات با موضوعات اجتماعی که بیننده را به فکر وا می دارد - تصویر 1


2. رنگ پوست نباید وظیفه آینده شما را دیکته کند

 +30 نمونه قدرتمند از تبلیغات با موضوعات اجتماعی که بیننده را به فکر وا می دارد - تصویر 2
 +30 نمونه قدرتمند از تبلیغات با موضوعات اجتماعی که بیننده را به فکر وا می دارد - تصویر 3

 


3. لایک کردن کمک کردن نیست. داوطلب شوید. یک زندگی را تغییر دهید

 +30 نمونه قدرتمند از تبلیغات با موضوعات اجتماعی که بیننده را به فکر وا می دارد - تصویر 4
 +30 نمونه قدرتمند از تبلیغات با موضوعات اجتماعی که بیننده را به فکر وا می دارد - تصویر 5

 

 

4. قربانیانی که شکنجه می شوند افرادی هستند مثل من و تو

 +30 نمونه قدرتمند از تبلیغات با موضوعات اجتماعی که بیننده را به فکر وا می دارد - تصویر 6


5. خشونت را متوقف کنید: ننوشید و رانندگی کنید

 +30 نمونه قدرتمند از تبلیغات با موضوعات اجتماعی که بیننده را به فکر وا می دارد - تصویر 7


6. از قوانین مربوط به کودکان حمایت کنیم

 +30 نمونه قدرتمند از تبلیغات با موضوعات اجتماعی که بیننده را به فکر وا می دارد - تصویر 8


7. پایان زودرس: طبق آمار داستان زندگی افراد سیگاری 15% قبل از آنچه باید به پایان می رسد

 +30 نمونه قدرتمند از تبلیغات با موضوعات اجتماعی که بیننده را به فکر وا می دارد - تصویر 9


8. صندوق جهانی طبیعت: ترسناک در مقابل ترسناک تر

 +30 نمونه قدرتمند از تبلیغات با موضوعات اجتماعی که بیننده را به فکر وا می دارد - تصویر 10


9. با هر ورقی که می زنید جنگل زدایی ادامه می یابد

 +30 نمونه قدرتمند از تبلیغات با موضوعات اجتماعی که بیننده را به فکر وا می دارد - تصویر 11


10. تدبیر اداره پلیس: آهسته رانندگی کنید

 +30 نمونه قدرتمند از تبلیغات با موضوعات اجتماعی که بیننده را به فکر وا می دارد - تصویر 12

 

11. آلودگی هوا سالانه جان 60 هزار نفر را می گیرد

 +30 نمونه قدرتمند از تبلیغات با موضوعات اجتماعی که بیننده را به فکر وا می دارد - تصویر 13

 

12. حفاظت از پرندگان: اگر زباله ها را جمع آوری نکنید آنها این کار را می کنند

 +30 نمونه قدرتمند از تبلیغات با موضوعات اجتماعی که بیننده را به فکر وا می دارد - تصویر 14

 

13. آنچه ما هنگام دود کردن ماشین شما می بینیم

 +30 نمونه قدرتمند از تبلیغات با موضوعات اجتماعی که بیننده را به فکر وا می دارد - تصویر 15

 

14. لیگ ضد خشونت حیونات: این یک بازی فوتبال نیست

 +30 نمونه قدرتمند از تبلیغات با موضوعات اجتماعی که بیننده را به فکر وا می دارد - تصویر 16

 

15. تدبیر اداره پلیس: هنگام رانندگی با تلفن صحبت نکنید

 +30 نمونه قدرتمند از تبلیغات با موضوعات اجتماعی که بیننده را به فکر وا می دارد - تصویر 17

 +30 نمونه قدرتمند از تبلیغات با موضوعات اجتماعی که بیننده را به فکر وا می دارد - تصویر 18

 

16. کودک سرباز: اینجا اتفاق نمی افتد، ولی الان در حال رخ دادن است

 +30 نمونه قدرتمند از تبلیغات با موضوعات اجتماعی که بیننده را به فکر وا می دارد - تصویر 19

 

17. رانندگی بدون تمرکز: به هر دو طرف فکر کنید

 +30 نمونه قدرتمند از تبلیغات با موضوعات اجتماعی که بیننده را به فکر وا می دارد - تصویر 20

 

18. هر 60 ثانیه یک گونه خاص از حیوانات می میرد، دقیقه ها را حساب کنید

 +30 نمونه قدرتمند از تبلیغات با موضوعات اجتماعی که بیننده را به فکر وا می دارد - تصویر 21

 

19. شکارچیان جنسی ممکن است در گوشی تلفن فرزند شما پنهان شده باشند

 +30 نمونه قدرتمند از تبلیغات با موضوعات اجتماعی که بیننده را به فکر وا می دارد - تصویر 22

 

20. سیگار کشیدن باعث پیری زودرس می شود: آدامس ترک سیگار

 +30 نمونه قدرتمند از تبلیغات با موضوعات اجتماعی که بیننده را به فکر وا می دارد - تصویر 23

 

21. شما نقاشی نیستید: به بی اشتهایی نه بگویید

 +30 نمونه قدرتمند از تبلیغات با موضوعات اجتماعی که بیننده را به فکر وا می دارد - تصویر 24

 

22. اقدام جهانی برای حفاظت از حیوانات: کیسه های پلاستیکی حیوانات را به کشتن می دهد

 +30 نمونه قدرتمند از تبلیغات با موضوعات اجتماعی که بیننده را به فکر وا می دارد - تصویر 25

 

23. آنچه دور می اندازیم باز می گردد: دریا را تمیز نگه داریم

 +30 نمونه قدرتمند از تبلیغات با موضوعات اجتماعی که بیننده را به فکر وا می دارد - تصویر 26
 +30 نمونه قدرتمند از تبلیغات با موضوعات اجتماعی که بیننده را به فکر وا می دارد - تصویر 27

 

24. فاصله با خودروی جلویی را حفظ کنید

 +30 نمونه قدرتمند از تبلیغات با موضوعات اجتماعی که بیننده را به فکر وا می دارد - تصویر 28

 

25. انجمن حفاظت از دریا: وقتی یک ماهی تن می بینید به پانداها فکر کنید

 +30 نمونه قدرتمند از تبلیغات با موضوعات اجتماعی که بیننده را به فکر وا می دارد - تصویر 29


26. خواب قدرتمندتر از شما است. در هنگام خواب آلودگی رانندگی نکنید

 +30 نمونه قدرتمند از تبلیغات با موضوعات اجتماعی که بیننده را به فکر وا می دارد - تصویر 30

 

27. ببینید سیر کردن یک انسان گرسنه چقدر راحت است

 +30 نمونه قدرتمند از تبلیغات با موضوعات اجتماعی که بیننده را به فکر وا می دارد - تصویر 31

 

28. خودتان باعث سرطان می شوید

 +30 نمونه قدرتمند از تبلیغات با موضوعات اجتماعی که بیننده را به فکر وا می دارد - تصویر 32

 

29. برای بی خانمان ها زندگی کردن هر روز یک مبارزه است

 +30 نمونه قدرتمند از تبلیغات با موضوعات اجتماعی که بیننده را به فکر وا می دارد - تصویر 33


30. لطفا پس از خوردن نوشیدنی کنترل خود را از دست ندهید

 +30 نمونه قدرتمند از تبلیغات با موضوعات اجتماعی که بیننده را به فکر وا می دارد - تصویر 34

 

31. یکی از بچه ها چیزی در دست دارد که در آمریکا برای حفاظت از آنها ممنوع است. حدس بزنید کدام یک:

 +30 نمونه قدرتمند از تبلیغات با موضوعات اجتماعی که بیننده را به فکر وا می دارد - تصویر 35

 

32. آنچه رفته باز می گردد: جنگ عراق را متوقف کنید

 +30 نمونه قدرتمند از تبلیغات با موضوعات اجتماعی که بیننده را به فکر وا می دارد - تصویر 36

 

33. مجمع زنان سازمان ملل متحد

 +30 نمونه قدرتمند از تبلیغات با موضوعات اجتماعی که بیننده را به فکر وا می دارد - تصویر 37
 +30 نمونه قدرتمند از تبلیغات با موضوعات اجتماعی که بیننده را به فکر وا می دارد - تصویر 38

 

 

34. حیوانات کمیاب را به عنوان سوغات نبرید

 +30 نمونه قدرتمند از تبلیغات با موضوعات اجتماعی که بیننده را به فکر وا می دارد - تصویر 39

 

35. نگهداری بد از حیوانات: یک حیوان با دو صاحب متفاوت

 +30 نمونه قدرتمند از تبلیغات با موضوعات اجتماعی که بیننده را به فکر وا می دارد - تصویر 40
 +30 نمونه قدرتمند از تبلیغات با موضوعات اجتماعی که بیننده را به فکر وا می دارد - تصویر 41

 

 

36. کمربندت را ببند، زنده بمان

 +30 نمونه قدرتمند از تبلیغات با موضوعات اجتماعی که بیننده را به فکر وا می دارد - تصویر 42
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه