آثار هنری | arteffect.ir

نشستی برای عربشاهی

نشستی برای عربشاهی. مسعود عربشاهی همچون تمام این سال ها که سخت حرف زده، تصمیم به حرف زدن ندارد. او روایت دوستانش و آنها را که برای بررسی آثارش آمده اند، می شنود بدون آنکه یک کلمه هم در تأیید یا تکذیب گفته هایشان بگوید. حتی وقتی عباس مشهدی زاده دست در گردن بهروز دارش می اندازد تا از کارهای او و دوستی ای که میان این نسل بوده، صحبت کند، نقاش ٨٠ساله همچنان روی صندلی ردیف جلو نشسته و نظاره گر جریان است. بخش هنری تبیان. نشست بررسی آثار مسعود عربشاهی، نقاش شناخته شده ایرانی، عصر دوشنبه، ٢٦ بهمن در گالری شهریور برگزار شد. در این گالری نمایشگاهی از

ادامه مطلب ...
اتاق های کودکی واحد خاکدان

اتاق های کودکی واحد خاکدان. « واحد خاکدان نقاش و هنرمندی که در نقاشی هایش عالم و فضای دوران کودکی اش را به تصویر می کشد، فضاهایی که باور کردن خود را به مخاطب می سپارد، آیا این «باورپذیری» در معنا نهفته است یا فرم اثر؟». فرآوری: سمیه فروغی، بخش هنری تبیان. وی از پیشکسوتان طراحی صحنه تئاتر و سینمای ایران است که به طور حرفه ای سال ها این کار را انجام می داد. ساخت شهرک سینمایی غزالی به اتفاق مرحوم علی حاتمی و برای فیلم هزار دستان، از جمله کارهای او است. وی مهارت خوبی در نشان دادن سطوح زمان دار و کهنه داشت و به خوبی فضاهای معماری گذشته را در طراحی

ادامه مطلب ...
اتاق های کودکی واحد خاکدان

اتاق های کودکی واحد خاکدان. « واحد خاکدان نقاش و هنرمندی که در نقاشی هایش عالم و فضای دوران کودکی اش را به تصویر می کشد، فضاهایی که باور کردن خود را به مخاطب می سپارد، آیا این «باورپذیری» در معنا نهفته است یا فرم اثر؟». فرآوری: سمیه فروغی، بخش هنری تبیان. وی از پیشکسوتان طراحی صحنه تئاتر و سینمای ایران است که به طور حرفه ای سال ها این کار را انجام می داد. ساخت شهرک سینمایی غزالی به اتفاق مرحوم علی حاتمی و برای فیلم هزار دستان، از جمله کارهای او است. وی مهارت خوبی در نشان دادن سطوح زمان دار و کهنه داشت و به خوبی فضاهای معماری گذشته را در طراحی

ادامه مطلب ...
خانه شاهکارهایی از «هیچ»

خانه شاهکارهایی از «هیچ». «جهت بزرگداشت هشتمین سالگرد پر کشیدن ، ژازه تباتبایی هنرمند مکتب سقاخانه ،یادی از وی و آثار خلاقانه اش شد ؛ همچنین هدف حفظ خانه (گالری) او و آثار موجود در آن توسط شهرداری تهران مطرح شد. » فراوری: سمیه فروغی-بخش هنری تبیان. زنده یاد ژازه می گفت : « انسان زمان ما تردو شکستنی و بی بقاست و برای همین است که مجسمه های من، کلمات من و رنگهای من سنگین و محکم هستند و وزنه اضطراب انگیز انسانها را نمایشگرند . ». سیدعلی طباطبایی معروف به «ژازه تباتبایی» سال 1309 در تهران متولد شد. او به هنرستان رفت، دیپلم نقاشی گرفت و نمایشگاه گذا

ادامه مطلب ...
خانه شاهکارهایی از «هیچ»

خانه شاهکارهایی از «هیچ». «جهت بزرگداشت هشتمین سالگرد پر کشیدن ، ژازه تباتبایی هنرمند مکتب سقاخانه ،یادی از وی و آثار خلاقانه اش شد ؛ همچنین هدف حفظ خانه (گالری) او و آثار موجود در آن توسط شهرداری تهران مطرح شد. » فراوری: سمیه فروغی-بخش هنری تبیان. زنده یاد ژازه می گفت : « انسان زمان ما تردو شکستنی و بی بقاست و برای همین است که مجسمه های من، کلمات من و رنگهای من سنگین و محکم هستند و وزنه اضطراب انگیز انسانها را نمایشگرند . ». سیدعلی طباطبایی معروف به «ژازه تباتبایی» سال 1309 در تهران متولد شد. او به هنرستان رفت، دیپلم نقاشی گرفت و نمایشگاه گذا

ادامه مطلب ...
سنت تصویرگری در عصر پارتی

سنت تصویرگری در عصر پارتی. مهمترین اسناد تصویری برجای مانده از حکومت اشکانیان، نقاشی های دیواری و نقش برجسته های گچی است که با بررسی آن ها می توان دورنمایی از اصلی ترین تحولات هنری و خصوصیات تصویری هنر عصر پارتی بدست آورد. در این نوشتار به بحث و بررسی پیرامون خصوصیات هنر دیوارنگاری اشکانی خواهیم پرداخت. سمیه رمضان ماهی- بخش هنری تبیان. آثار دیوار نگاری پارتی بیشتر در دو منطقه بدست آمده است: یکی در دورا اوروپوس (Dura-europos) واقع در بین النهرین و مرز سوریه؛ و دیگری در کوه خواجه سیستان. در مقاله گذشته گفتیم که به طور کلی هنر در عصر اشکانی به د

ادامه مطلب ...
بهجت صدر، هنرمندی جاودانه

بهجت صدر، هنرمندی جاودانه. «بهجت صدر؛ رد در سیاهی» عنوان نمایشگاهی جامع از آثار نقاش مدرنیست ایرانی است که به صورت هم زمان در گالری های «آب انبار» و «آریا» برپا شده است. این نمایش را مراد منتظمی، مورخ هنر و کار شناس هنر موزه تیت لندن، نمایشگاه گردانی کرده است بخش هنری تبیان. نمایشی که در کنار استفاده از اسناد و آرشیو ها، با ارائه مجموعه کم نظیری از آثار هنرمند، از چالش های آغازینش با انتزاع انفُرمِل میانه دهه ۱۳۳۰ تا آزمودن فرم های ارگانیک، ردگذاری ها و شبکه های وهم آلود خطوط در دهه های ۱۳۴۰ و ۵۰، و در نهایت دوره کلاژ، یعنی سال های تبعید (درون

ادامه مطلب ...
هنری که اعصاب را تقویت می کند

هنری که اعصاب را تقویت می کند. محمد بنی جواد ، سالهاست که به نقاشی روی شیشه مشغول است ، او که در هنگام خلق نقوش بر روی آثارش، طرح هایی انتزاعی را از جهان خیال بر روی شیشه می آفریند ، به توصیف هنر نقاشی روی شیشه می پردازد. فرآوری: سمیه فروغی، بخش هنری تبیان. اگر با کسی جر و بحث کرده باشید و سرگرم این هنر شوید، هر اتفاقی که چند لحظه قبل درگیرش بودید را فراموش می کنید. چون غرق هنر نقاشی روی شیشه می شوید. تزئین ظروف شیشه ای با رنگ و نقاشی هنری است که قرن ها در میان ملل مختلف محبوبیت داشته است وآثار متعدد ومتنوعی ازاین هنررا می توان درموزه های نقا

ادامه مطلب ...
موزه خوانی لاشایی

موزه خوانی لاشایی. موزه هنرهای معاصر تهران مدتی است اقدام به برگزاری نمایشگاه آثار فریده لاشایی کرده است؛ نمایشگاهی که در نوع خود تجربه متفاوتی را در موزه های ایرانی به نمایش می گذارد. بخش هنری تبیان. این نمایشگاه تنها به نمایش صرف آثار یک هنرمند بسنده نکرده یا تاریخ را معیار روایت خود قرار نداده تا روایتی کرونولوژیک را از موضع خود ارائه کند. ازاین روست که در نمایشگاه لاشایی تجربه دیگرگونه ای برای مخاطب شکل می گیرد. نمایشگاه فریده لاشایی در موزه هنرهای معاصر تهران از منظر موزه خوانی خود روایتی از نقش موزه در خوانش یک موضوع یا شکل گیری موضوع

ادامه مطلب ...
هنری که اعصاب را تقویت می کند

هنری که اعصاب را تقویت می کند. محمد بنی جواد ، سالهاست که به نقاشی روی شیشه مشغول است ، او که در هنگام خلق نقوش بر روی آثارش، طرح هایی انتزاعی را از جهان خیال بر روی شیشه می آفریند ، به توصیف هنر نقاشی روی شیشه می پردازد. فرآوری: سمیه فروغی، بخش هنری تبیان. اگر با کسی جر و بحث کرده باشید و سرگرم این هنر شوید، هر اتفاقی که چند لحظه قبل درگیرش بودید را فراموش می کنید. چون غرق هنر نقاشی روی شیشه می شوید. تزئین ظروف شیشه ای با رنگ و نقاشی هنری است که قرن ها در میان ملل مختلف محبوبیت داشته است وآثار متعدد ومتنوعی ازاین هنررا می توان درموزه های نقا

ادامه مطلب ...
هنر در دوره اشکانی

هنر در دوره اشکانی. پارتیان از اقوام چادرنشین ساکن شمال شرق ایران بودند که پس از سلوکیان توانستند در ایران به قدرت رسیده و از میانه سده سوم پیش از میلاد تا دهه 220میلادی در مناطق مرکزی فلات ایران و غرب آسیا حکومت کنند. در دوران حکومت تقریبا 500 ساله پارتی، هنر تصویرگری نیز دارای فراز و فرود هایی گشت که در این نوشتار به اختصار به آن می پردازیم. سمیه رمضان ماهی-بخش هنری تبیان. قلمرو پارتیان، شامل آسیای صغیر، ارمنستان، سوریه ، بین النهرین و فلات ایران بود. از سویی دیگر در دوران حکومت ایشان تمدن عظیم یونان و روم، همسایه غربی ایشان در اروپا بودند

ادامه مطلب ...
موزه خوانی لاشایی

موزه خوانی لاشایی. موزه هنرهای معاصر تهران مدتی است اقدام به برگزاری نمایشگاه آثار فریده لاشایی کرده است؛ نمایشگاهی که در نوع خود تجربه متفاوتی را در موزه های ایرانی به نمایش می گذارد. بخش هنری تبیان. این نمایشگاه تنها به نمایش صرف آثار یک هنرمند بسنده نکرده یا تاریخ را معیار روایت خود قرار نداده تا روایتی کرونولوژیک را از موضع خود ارائه کند. ازاین روست که در نمایشگاه لاشایی تجربه دیگرگونه ای برای مخاطب شکل می گیرد. نمایشگاه فریده لاشایی در موزه هنرهای معاصر تهران از منظر موزه خوانی خود روایتی از نقش موزه در خوانش یک موضوع یا شکل گیری موضوع

ادامه مطلب ...
بهجت صدر، هنرمندی جاودانه

بهجت صدر، هنرمندی جاودانه. «بهجت صدر؛ رد در سیاهی» عنوان نمایشگاهی جامع از آثار نقاش مدرنیست ایرانی است که به صورت هم زمان در گالری های «آب انبار» و «آریا» برپا شده است. این نمایش را مراد منتظمی، مورخ هنر و کار شناس هنر موزه تیت لندن، نمایشگاه گردانی کرده است بخش هنری تبیان. نمایشی که در کنار استفاده از اسناد و آرشیو ها، با ارائه مجموعه کم نظیری از آثار هنرمند، از چالش های آغازینش با انتزاع انفُرمِل میانه دهه ۱۳۳۰ تا آزمودن فرم های ارگانیک، ردگذاری ها و شبکه های وهم آلود خطوط در دهه های ۱۳۴۰ و ۵۰، و در نهایت دوره کلاژ، یعنی سال های تبعید (درون

ادامه مطلب ...
12نکته درباره رم کولهاس

12نکته درباره رم کولهاس. وب سایت پرمخاطب آرک دیلی نکته های ناگفته ای درباره یکی از مشهورترین معماران حال حاضر جهان منتشر کرد. بخش هنری تبیان. در بین پربیننده ترین اخبار وب سایت آرک دیلی، متنی با عنوان "12 نکته درباره رم کولهاس که نمی دانستید" به چشم می خورد. 1 - در دوران جوانی با "یان دی بانت" کارگردان سینما که بعدها دو فیلم Speed و Twister را کارگردانی کرد، همکاری می کرد. 2 - کولهاس اشتیاقش برای معمار شدن را در سخنرانی که در سن 24 سالگی برای گروهی از معماران در دانشگاه دلف انجام داده بود، اعلام کرد. 3 - در کلکسیون طرح و معماری موزه ی هنرهای م

ادامه مطلب ...
لزوم داشتن مبلمان شهری

لزوم داشتن مبلمان شهری. برای هر یک از ما پیش آمده که در کوچه و بازار، آنگاه که خستگی طاقت آدم را تاب می کند، چشم می گردانیم تا شاید جایی برای نشستن و استراحت کردن بیابیم. یافتن یک صندلی، در سایه و در جای مناسب، آن هم خالی، در چنین مواقعی بسیار لذت بخش است. اما چه اصولی را باید در ساخت مبلمان شهری رعایت کرد؟ بابک یوسف شاهی در این نوشتار تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد. بخش هنر ی تبیان. یک طراح صنعتی فعال در حوزه مبلمان شهری گفت: برای داشتن فرم های زیباتر در شهرها، المان های کاربردی و در عین حال هنری، تمام متخصصان باید خود را مسئول بدانند، در ا

ادامه مطلب ...
12نکته درباره رم کولهاس

12نکته درباره رم کولهاس. وب سایت پرمخاطب آرک دیلی نکته های ناگفته ای درباره یکی از مشهورترین معماران حال حاضر جهان منتشر کرد. بخش هنری تبیان. در بین پربیننده ترین اخبار وب سایت آرک دیلی، متنی با عنوان "12 نکته درباره رم کولهاس که نمی دانستید" به چشم می خورد. 1 - در دوران جوانی با "یان دی بانت" کارگردان سینما که بعدها دو فیلم Speed و Twister را کارگردانی کرد، همکاری می کرد. 2 - کولهاس اشتیاقش برای معمار شدن را در سخنرانی که در سن 24 سالگی برای گروهی از معماران در دانشگاه دلف انجام داده بود، اعلام کرد. 3 - در کلکسیون طرح و معماری موزه ی هنرهای م

ادامه مطلب ...
خوشنویسان مشغول کارند

خوشنویسان مشغول کارند. محمد فدایی هنرمند نقاش که سومین نمایشگاه "خوشنویسان مشغول کارند" با عنوان "قوت خیال! خیال هویت؟" را با همراهی بابک اطمینانی و محمد علی بنی اسدی در گالری دنا برگزار کرده است، می گوید خوشنویسان و نخبگان هنر معاصر از جهان هنری یکدیگر بی خبر هستند و ˝خوشنویسان مشغول کارند˝ فضایی برای اتصال این دو گروه با یکدیگر است. بخش هنری تبیان. فدایی درباره این سلسله نمایشگاه گفت: "خوشنویسان مشغول کارند" نخستین بار با عنوان "وضعیت مرزی" در گالری مژده برگزار شد، دومین نمایشگاه آن نیز "حبسیه های مدرن" نام داشت که در گالری ویستا برگزار شد و

ادامه مطلب ...
خوشنویسان مشغول کارند

خوشنویسان مشغول کارند. محمد فدایی هنرمند نقاش که سومین نمایشگاه "خوشنویسان مشغول کارند" با عنوان "قوت خیال! خیال هویت؟" را با همراهی بابک اطمینانی و محمد علی بنی اسدی در گالری دنا برگزار کرده است، می گوید خوشنویسان و نخبگان هنر معاصر از جهان هنری یکدیگر بی خبر هستند و ˝خوشنویسان مشغول کارند˝ فضایی برای اتصال این دو گروه با یکدیگر است. بخش هنری تبیان. فدایی درباره این سلسله نمایشگاه گفت: "خوشنویسان مشغول کارند" نخستین بار با عنوان "وضعیت مرزی" در گالری مژده برگزار شد، دومین نمایشگاه آن نیز "حبسیه های مدرن" نام داشت که در گالری ویستا برگزار شد و

ادامه مطلب ...
گرافیتی روی اتوبوس

گرافیتی روی اتوبوس. فرهنگ سرای ارسباران در حرکتی هماهنگ با سازمان زیباسازی و سازمان اتوبوس رانی تهران اقدام به تزئین نزدیک به 12 دستگاه اتوبوس با هنر گرافیتی کرده است. شش نقاش تحصیل کرده هم اجرای این کار را بر عهده گرفته اند. بخش هنری تبیان. شاید در میان هنرمندان همه رشته های هنری فقط گرافیتی کاران هستند که علاقه ای به امضای آثار خود ندارند. گرافیتی، در ذات خود یک هنر اعتراضی است؛ ازاین رو هنرمندان گرافیتی در سراسر دنیا، اغلب نام و هویت اصلی خود را برملا نمی کنند. این بار اما شاهد یک استثنا هستیم و شش گرافیتی کار ایرانی بی آنکه پشت نقاب پنه

ادامه مطلب ...
نسخه های خطی قرون وسطی

نسخه های خطی قرون وسطی. پس از فروپاشی ،امپراتوری روم غرب دچار بلاتکلیفی شد و پس از جدا شدن روم شرقی و روم غربی در سال 395 میلادی ، بیزانتینیوم (قسطنطنیه) به عنوان پایتخت برگزیده شد و بنابراین در روم شرقی پیشرفت بیشتری نسبت به روم غربی به وجود آمد. سمیه فروغی، بخش هنری تبیان. زمانی که روم سقوط کرد دوره هزار ساله قرون وسطی که از قرن پنجم تا قرن پانزدهم (عصر نوزایی) بود ، ادامه یافت. در شهر های نیمه غربی رکورد اقتصادی و اجتماعی به وجود آمد و به دلیل تحلیل رفتن شهر ها به شکل روستا ها و بی سوادی و فقر در جامعه روم نیمه غربی به تدریج زبان های بومی

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه