نقاشی

محمد ابراهیم جعفری و نوگرایی

محمدابراهیم جعفری و نوگرایی. محمدابراهیم جعفری معتقد است که نوگرایی همان سادگی است او شجاعت داشتن در بیان هنری را در نوگرا بودن موثر می داند تا آنجا که هنرمند مدام تجربه کند حتی اگر این تجربه َها اشتباه باشند. محمد ابراهیم جعفری نقاشی است نوگرا. این را از کارهایی که در نخستین سال های جوانی خلق کرده است می توان فهمید. او نقاشی را مثل شعر می َداند و شعرهایش نیز همچون تابلوی نقاشی سرشار از تصویر است، تصویرهایی که جهان او از کودکی تا همین سال َهای پربار کهنسالی را نشان می َدهد. با او به گفت َوگو نشستیم تا درباره این جهان شاعرانه و رنگارنگ صحبت

ادامه مطلب ...
«بی وزنی» میرزارضایی بر بوم

«بی وزنی» میرزارضایی بر بوم. نمایشگاهی از آخرین آثار علیرضا میرزارضایی با نام «بی وزنی» از ٢٣ اردیبهشت تا دوم خرداد در گالری الهه برگزار می شود. این نقاش جوان، از کودکی ناشنوای مطلق بوده اما توانسته با زبان تصویر، بهترین ارتباط را با مخاطب خود برقرار کند. این مقاله کوششی در نقد و بررسی آثار وی از این نمایشگاه دارد. فرآوری: سمیه رمضان ماهی- بخش هنری تبیان. میرزارضایی از نقاشان خوب و جوان کشورمان است که تاکنون نمایشگاه های بسیاری را برگزار و رزومه خوبی برای خود فراهم آورده است. وی در تابلوهای جدیدش به روال کارهای همه این سال ها شرایط زیستی انس

ادامه مطلب ...
«بی وزنی» میرزارضایی بر بوم

«بی وزنی» میرزارضایی بر بوم. نمایشگاهی از آخرین آثار علیرضا میرزارضایی با نام «بی وزنی» از ٢٣ اردیبهشت تا دوم خرداد در گالری الهه برگزار می شود. این نقاش جوان، از کودکی ناشنوای مطلق بوده اما توانسته با زبان تصویر، بهترین ارتباط را با مخاطب خود برقرار کند. این مقاله کوششی در نقد و بررسی آثار وی از این نمایشگاه دارد. فرآوری: سمیه رمضان ماهی- بخش هنری تبیان. میرزارضایی از نقاشان خوب و جوان کشورمان است که تاکنون نمایشگاه های بسیاری را برگزار و رزومه خوبی برای خود فراهم آورده است. وی در تابلوهای جدیدش به روال کارهای همه این سال ها شرایط زیستی انس

ادامه مطلب ...
محمد ابراهیم جعفری و نوگرایی

محمدابراهیم جعفری و نوگرایی. محمدابراهیم جعفری معتقد است که نوگرایی همان سادگی است او شجاعت داشتن در بیان هنری را در نوگرا بودن موثر می داند تا آنجا که هنرمند مدام تجربه کند حتی اگر این تجربه َها اشتباه باشند. محمد ابراهیم جعفری نقاشی است نوگرا. این را از کارهایی که در نخستین سال های جوانی خلق کرده است می توان فهمید. او نقاشی را مثل شعر می َداند و شعرهایش نیز همچون تابلوی نقاشی سرشار از تصویر است، تصویرهایی که جهان او از کودکی تا همین سال َهای پربار کهنسالی را نشان می َدهد. با او به گفت َوگو نشستیم تا درباره این جهان شاعرانه و رنگارنگ صحبت

ادامه مطلب ...
روایت استاد آبرنگ از زندگی مردم کوچه و بازار

روایت استاد آبرنگ از زندگی مردم کوچه و بازار. استاد آبرنگ ˝عطاالله ذی نوری˝ تازه‌ترین نقاشی‌های آبرنگش را این روزها به گالری شکوه آورده است. ذی نوری در این نمایشگاه 33 اثر آبرنگ در ابعاد مختلف که همگی در یک سال اخیر خلق شده‌اند را در کنار چهار اثر خوشنویسی از مجموعه شخصی‌اش که در حدود 25 سال پیش کار شده را به نمایش گذاشته است. این استاد آبرنگ در مورد آثار تازه‌اش در این نمایشگاه گفت:"نقاشی‌های تازه‌ام در این نمایشگاه در ادامه کارهایم در نمایشگاه قبلی است. سوژه‌ها کمی متفاوت با گذشته کار شده اما به لحاظ سبک و تکنیک اجرا در ادامه آثار قبلی‌ام کا

ادامه مطلب ...
حبیب نقاش تنها بازمانده هنرنقاشی قهوه خانه ای

حبیب نقاش تنها بازمانده هنرنقاشی قهوه خانه ای. چین و چروک صورت، قامت خمیده، موهای سپید و رعشه دست، دیگر توان ایستادن را از او گرفته بود. می گفت چند سالی است که دیگر نقاشی نمی کند اما با صدایی آهسته همچنان با شور و شوق آثارش را به ما معرفی می کند. از تمثال حضرت عیسی(ع) تا تابلوی یوسف و زلیخا و. مگر می شود هنرمند شیعه باشی و در آثارت از عاشورا چیزی نباشد و مگر می شود در دزفول پایتخت مقاومت ایران زندگی کنی و اثری از دفاع مقدس و شهادت خلق نکرده باشی. تابلوی سقایی حضرت ابالفضل(ع) برای کودکان لب تشنه عاشورا و یا تابلوی بزرگ عاشورا در ابعاد 5 در 2 مت

ادامه مطلب ...
حبیب نقاش تنها بازمانده هنرنقاشی قهوه خانه ای

حبیب نقاش تنها بازمانده هنرنقاشی قهوه خانه ای. چین و چروک صورت، قامت خمیده، موهای سپید و رعشه دست، دیگر توان ایستادن را از او گرفته بود. می گفت چند سالی است که دیگر نقاشی نمی کند اما با صدایی آهسته همچنان با شور و شوق آثارش را به ما معرفی می کند. از تمثال حضرت عیسی(ع) تا تابلوی یوسف و زلیخا و. مگر می شود هنرمند شیعه باشی و در آثارت از عاشورا چیزی نباشد و مگر می شود در دزفول پایتخت مقاومت ایران زندگی کنی و اثری از دفاع مقدس و شهادت خلق نکرده باشی. تابلوی سقایی حضرت ابالفضل(ع) برای کودکان لب تشنه عاشورا و یا تابلوی بزرگ عاشورا در ابعاد 5 در 2 مت

ادامه مطلب ...
روایت استاد آبرنگ از زندگی مردم کوچه و بازار

روایت استاد آبرنگ از زندگی مردم کوچه و بازار. استاد آبرنگ ˝عطاالله ذی نوری˝ تازه‌ترین نقاشی‌های آبرنگش را این روزها به گالری شکوه آورده است. ذی نوری در این نمایشگاه 33 اثر آبرنگ در ابعاد مختلف که همگی در یک سال اخیر خلق شده‌اند را در کنار چهار اثر خوشنویسی از مجموعه شخصی‌اش که در حدود 25 سال پیش کار شده را به نمایش گذاشته است. این استاد آبرنگ در مورد آثار تازه‌اش در این نمایشگاه گفت:"نقاشی‌های تازه‌ام در این نمایشگاه در ادامه کارهایم در نمایشگاه قبلی است. سوژه‌ها کمی متفاوت با گذشته کار شده اما به لحاظ سبک و تکنیک اجرا در ادامه آثار قبلی‌ام کا

ادامه مطلب ...
نقاشی کاراواجو در زیر شیروانی

نقاشی کاراواجو در زیر شیروانی. کارشناسان معتقدند نقاشی که در زیرشیروانی خانه ای در جنوب فرانسه پیدا شده متعلق به کاراواجو، نقاش قرن شانزدهم ایتالیا است. این نقاشی پس از ۱۵۰ سال، موقع تعمیر چکه سقف شیروانی پیدا شد و از آنوقت تحت بررسی کارشناسی بوده است. ارزش نقاشی ۱۲۰ میلیون یورو تعیین شده است. کاراواجو یکی از نقاشان شاخص و تاثیرگذار سبک باروک است. اریک تورکن، کارشناسی که اثر را نقاشی کاراواجو اعلام کرده می گوید: «تصویر این نقاشی عجیب و شاید شبیه آثار کاراواجو نباشد. ولی می دانیم که کمپوزیسیون آن کاراواجو است و می دانیم که در آن دوره نقاشی جا

ادامه مطلب ...
نقاشی کاراواجو در زیر شیروانی

نقاشی کاراواجو در زیر شیروانی. کارشناسان معتقدند نقاشی که در زیرشیروانی خانه ای در جنوب فرانسه پیدا شده متعلق به کاراواجو، نقاش قرن شانزدهم ایتالیا است. این نقاشی پس از ۱۵۰ سال، موقع تعمیر چکه سقف شیروانی پیدا شد و از آنوقت تحت بررسی کارشناسی بوده است. ارزش نقاشی ۱۲۰ میلیون یورو تعیین شده است. کاراواجو یکی از نقاشان شاخص و تاثیرگذار سبک باروک است. اریک تورکن، کارشناسی که اثر را نقاشی کاراواجو اعلام کرده می گوید: «تصویر این نقاشی عجیب و شاید شبیه آثار کاراواجو نباشد. ولی می دانیم که کمپوزیسیون آن کاراواجو است و می دانیم که در آن دوره نقاشی جا

ادامه مطلب ...
چرا نقاشی مدرن ایجاد شد؟

چرا نقاشی مدرن ایجاد شد؟. تا قبل از قرن نوزدهم، نقاشان همواره برای تولید اثر هنری به طبیعت پناه می بردند. استادیِ نقاش نیز در قیاس اثر با همین عالم مرئی سنجیده و تعیین می گشت. اما با ورود به دوران مدرن، هنرمندان از طبیعت و بازنمایی آن روی گرداندند و همین امر موجب مناقشه برانگیزترین بحث و جدلها در عرصه هنر شد. در این نوشتار تلاش خواهیم کرد زمینه های این تغییر را بررسی کنیم. سمیه رمضان ماهی- بخش هنری تبیان. توضیح تصویر: نقاشی از پل سزان. امپرسیونیسم اولین جنبش در هنر نقاشی بود که در ظاهر از عینیت طبیعت دور شد اما در باطن به آن رجوعی عمیق کرد.

ادامه مطلب ...
چرا نقاشی مدرن ایجاد شد؟

چرا نقاشی مدرن ایجاد شد؟. تا قبل از قرن نوزدهم، نقاشان همواره برای تولید اثر هنری به طبیعت پناه می بردند. استادیِ نقاش نیز در قیاس اثر با همین عالم مرئی سنجیده و تعیین می گشت. اما با ورود به دوران مدرن، هنرمندان از طبیعت و بازنمایی آن روی گرداندند و همین امر موجب مناقشه برانگیزترین بحث و جدلها در عرصه هنر شد. در این نوشتار تلاش خواهیم کرد زمینه های این تغییر را بررسی کنیم. سمیه رمضان ماهی- بخش هنری تبیان. توضیح تصویر: نقاشی از پل سزان. امپرسیونیسم اولین جنبش در هنر نقاشی بود که در ظاهر از عینیت طبیعت دور شد اما در باطن به آن رجوعی عمیق کرد.

ادامه مطلب ...
قواعد نگاره های ایرانی

قواعد نگاره های ایرانی. قلم مو دوره ای توانست تنگاتنگ با قلم نی برابری کند ولی با تعدادی از نقاشیهای بهزاد و هم دوران های وی دیگر مجالی برای قلم نی نماند و قلم مو از قلم نی پیشی گرفت، در این مقاله مسیر رشد و چگونگی قدرتمند شدن قلم مو را در طی دوران های مختلف مطالعه خواهید کرد . سمیه فروغی، بخش هنری تبیان. در این مقاله به بیان و توصیف قلم مو و حضور آن در نقاشی و تصویر گری پرداخته شده ، در دورانی که کتاب نویسی در میان درباریان و فقها امری محبوب و رایج بود، عرصه برای قلم مو تنگ شد و بنابر برخی دلایل شرعی در آن زمان کشیدن حیوان و انسان امری مسئله س

ادامه مطلب ...
قواعد نگاره های ایرانی

قواعد نگاره های ایرانی. قلم مو دوره ای توانست تنگاتنگ با قلم نی برابری کند ولی با تعدادی از نقاشیهای بهزاد و هم دوران های وی دیگر مجالی برای قلم نی نماند و قلم مو از قلم نی پیشی گرفت، در این مقاله مسیر رشد و چگونگی قدرتمند شدن قلم مو را در طی دوران های مختلف مطالعه خواهید کرد . سمیه فروغی، بخش هنری تبیان. در این مقاله به بیان و توصیف قلم مو و حضور آن در نقاشی و تصویر گری پرداخته شده ، در دورانی که کتاب نویسی در میان درباریان و فقها امری محبوب و رایج بود، عرصه برای قلم مو تنگ شد و بنابر برخی دلایل شرعی در آن زمان کشیدن حیوان و انسان امری مسئله س

ادامه مطلب ...
شاهنامه، روایتگر ماندگار

شاهنامه، روایتگر ماندگار. نمایشگاه «شاهنامه، روایتگر ماندگار» به کوشش اکرم احمدی توانا جمعه 14 اسفندماه برپا شد؛ در این نمایشگاه که حاصل یک سال و نیم تحقیق و پژوهش اوست، بیش از 40 اثر نقاشی، حجم و عکس از 21 هنرمند پیشکسوت و جوان به نمایش درآمده است. فرآوری: سمیه فروغی، بخش هنری تبیان. شاهنامه فردوسی با ارزش ترین حماسه ملی ایرانیان است و در طول تاریخ و حتی دوران معاصر تاثیرات بسیاری بر هنر هنرمندان ایرانی گذاشته ، به طور مثال نقاشی قهوه خانه ای که در تاریخ ایران تاثیرات بسیاری از شاهنامه فردوسی گرفته است. همان طور که شاهنامه فردوسی در زمانی تنظ

ادامه مطلب ...
شاهنامه، روایتگر ماندگار

شاهنامه، روایتگر ماندگار. نمایشگاه «شاهنامه، روایتگر ماندگار» به کوشش اکرم احمدی توانا جمعه 14 اسفندماه برپا شد؛ در این نمایشگاه که حاصل یک سال و نیم تحقیق و پژوهش اوست، بیش از 40 اثر نقاشی، حجم و عکس از 21 هنرمند پیشکسوت و جوان به نمایش درآمده است. فرآوری: سمیه فروغی، بخش هنری تبیان. شاهنامه فردوسی با ارزش ترین حماسه ملی ایرانیان است و در طول تاریخ و حتی دوران معاصر تاثیرات بسیاری بر هنر هنرمندان ایرانی گذاشته ، به طور مثال نقاشی قهوه خانه ای که در تاریخ ایران تاثیرات بسیاری از شاهنامه فردوسی گرفته است. همان طور که شاهنامه فردوسی در زمانی تنظ

ادامه مطلب ...
بی خوابی پویا آریان پور حقیقت دارد

بی خوابی پویا آریان پور حقیقت دارد. پویا آریان پور نقاش معاصر، نمایشگاهی با عنوان یادمان پنجمین دوسالانه دامون فر برگزار کرده است؛ او به سراغ شرکت کنندگان قبلی رفته و مجموعه ای با عنوان «بی خوابی» گردآوری کرده است که تا ١٤ اسفند در دو گالری «اثر» و «اُ» به نمایش گذاشته شده است. فرآوری: سمیه فروغی-بخش هنری تبیان. پویا آریان پور در سال 1350 در تهران متولد شد. او دیپلم هنرهای تجسمی خود را از هنرستان هنرهای تجسمی تهران اخذ کرده است. اخذ لیسانس نقاشی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 1378و فوق لیسانس نقاشی از همین دانشگاه مدارک تحصیلی این هنرمند

ادامه مطلب ...
بی خوابی پویا آریان پور حقیقت دارد

بی خوابی پویا آریان پور حقیقت دارد. پویا آریان پور نقاش معاصر، نمایشگاهی با عنوان یادمان پنجمین دوسالانه دامون فر برگزار کرده است؛ او به سراغ شرکت کنندگان قبلی رفته و مجموعه ای با عنوان «بی خوابی» گردآوری کرده است که تا ١٤ اسفند در دو گالری «اثر» و «اُ» به نمایش گذاشته شده است. فرآوری: سمیه فروغی-بخش هنری تبیان. پویا آریان پور در سال 1350 در تهران متولد شد. او دیپلم هنرهای تجسمی خود را از هنرستان هنرهای تجسمی تهران اخذ کرده است. اخذ لیسانس نقاشی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 1378و فوق لیسانس نقاشی از همین دانشگاه مدارک تحصیلی این هنرمند

ادامه مطلب ...
صادق تبریزی ، مبدع سبک نقاشیخط

صادق تبریزی ، مبدع سبک نقاشیخط. « صادق تبریزی ، هنرمندیست که حاصل دستانش ابداع نقاشیخط است ، هنری که به عنوان یک هنر مستقل در هنرهای تجسمی نمود کرد، نصرالله افجه ای به مناسبت تولد این هنرمند اظهاراتی داشته است. فرآوری: سمیه فروغی، بخش هنری تبیان. افجه ای هنرمند برجسته خوشنویس، در آستانه ی 77 سالگی صادق تبریزی، هنرمند نقاش معاصر، درباره ی این هنرمند و تاثیر هنرش در نقاشی و نقاشی خط معاصر ایران، اظهار کرد: تبریزی همان طور که خودش گفته و من در محفلی که خودش حضور داشت بر آن تأکید کرده ام، اولین کسی بود که هنر نقاشی خط را به شکل امروزی و معاصرش ابدا

ادامه مطلب ...
صادق تبریزی ، مبدع سبک نقاشیخط

صادق تبریزی ، مبدع سبک نقاشیخط. « صادق تبریزی ، هنرمندیست که حاصل دستانش ابداع نقاشیخط است ، هنری که به عنوان یک هنر مستقل در هنرهای تجسمی نمود کرد، نصرالله افجه ای به مناسبت تولد این هنرمند اظهاراتی داشته است. فرآوری: سمیه فروغی، بخش هنری تبیان. افجه ای هنرمند برجسته خوشنویس، در آستانه ی 77 سالگی صادق تبریزی، هنرمند نقاش معاصر، درباره ی این هنرمند و تاثیر هنرش در نقاشی و نقاشی خط معاصر ایران، اظهار کرد: تبریزی همان طور که خودش گفته و من در محفلی که خودش حضور داشت بر آن تأکید کرده ام، اولین کسی بود که هنر نقاشی خط را به شکل امروزی و معاصرش ابدا

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه